E-gimnazija

E-gimnazija

Skiltyje pateikiama informacija apie gimanzijoje veikiančias IT sistemas. Jų aprašymai ir kita svarbi informacija.

Sistemų administratorius IT specialistas Arūnas Raškauskas el. paštas it_admin@ukg.lt

 

Elektroniniai mokinio pažymėjimai. Jų funkcijos. Pažymėjimų užsakymas

UKG spausdinimo - kopijavimo sistema "MyQ"

UKG bevielis tinklas EDUROAM

Atsiskaitymas UKG valgykloje E-piniginė

UKG dokumentų valdymo sistema