Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

SKELBIAMAS KONKURSAS  Mokytojo padėjėjo darbo vietai užimti (nuo 2017-10-02)

 

Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 191090460, skelbia konkursą mokytojo padėjėjo pareigoms užimti (nepilnam krūviui).

1. Mokyklos pavadinimas: Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija;

2. Pareigybės pavadinimas: mokytojo padėjėjas;

3. Darbo sutarties rūšis: neterminuota darbo sutartis su išbandymo laikotarpiu;

4. Darbo krūvis: 0,5 etato.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

5.1. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis;
5.2. Gebėjimas bendrauti su mokiniais, žinių turėjimas apie jų sutrikimų specifiką;
5.3. Gebėjimas dirbti su mokiniais, padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
5.4. Gebėjimas bendrauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

 

6. Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

7. Prieš pokalbį pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV).
CV siųsti iki 2017 m. rugsėjo 25 dienos 15.00 val. el.paštu: gimnazija@ukg.lt

 

 Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:
8.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
8.2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

8.3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

8.4. Asmens sveikatos medicininę knygelę;
8.5. Pirmosios medicinos pagalbos kursų pažymėjimo ir higienos įgūdžių mokymo kursų pažymėjimų kopijas.

 

Kandidatai į pokalbį kviečiami 2017 m. spalio 3 d. 12.00 val.
Gimnazijos adresas: Mokyklos g. 5, Akademija, Kauno rajonas. Telefonas pasiteirauti: (8 37) 39 72 96.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

 

 

 

 

 

Laisvos darbo vietos