Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos nuotolinio mokymo tvarkos aprašas