Pedagogai

Pedagogai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė kategorija

Kitos pareigos

Auklėjamoji klasė

Lietuvių kalbos mokytojai

Ligita Adomavičienė

Aukštasis (pedagoginis)

Lietuvių kalba ir literatūra (VPU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Sigita Jankauskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Lietuvių kalba ir literatūra (VDU)

Vyr. mokytoja

 

 

Danguolė Gudaitienė

Aukštasis (pedagoginis)

Lietuvių kalba ir literatūra (VPU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Janina Kriščiūnienė

Aukštasis (pedagoginis)

Lietuvių filologija (VU)

Mokytoja metodininkė

Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė

 

Gintarė Lialienė

Aukštasis (pedagoginis)

Lietuvių kalba ir literatūra (VU)

Mokytoja metodininkė

Mokytojų tarybos sekretorė

 

Daiva Mačijauskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Lietuvių kalbotyra (VU)

Vyr. mokytoja

 

7d

Rita Pancernienė

Aukštasis (pedagoginis)

Lietuvių kalba ir literatūra (VU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Skaidra Ulmienė

Aukštasis (pedagoginis)

Lietuvių filologija (VU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Rūta Zeikuvienė

Aukštasis (pedagoginis)

Lietuvių filologija, užklasinis darbas (teatro menas)  (KU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Daiva Žibienė

Aukštasis (pedagoginis)

Lietuvių kalba ir literatūra, užklasinis darbas (teatro menas)  

Vyr. mokytoja

 

 

Anglų kalbos mokytojai

Violeta Astrauskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Anglų k. (VU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Laima Burbienė

Aukštasis (pedagoginis)

Anglų k. ir literatūra (VU)

Vyr. mokytoja

Užsienio kalbų  metodinės grupės pirmininkė

 

Diana Čeponienė

Aukštasis (pedagoginis)

Anglų k. ir literatūra (VU)

Vyr. mokytoja

 

 

Agnietė Dambrauskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Anglų filologija (ŠU), taikomoji sociologija (VDU)

Mokytoja metodininkė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Elena Mieliauskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Anglų filologija (VPU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Rūta Novošinskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Pradinio ugdymo pedagogika (ŠU), anglų kalba (VDU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Marija Paulauskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Anglų, rusų kalba (VU), mokyklinė edukologija (VPU)

Vyr. mokytoja

 

 

Vilma Pilipavičienė

Aukštasis (pedagoginis)

Pradinio ugdymo pedagogika (VPU), anglų k. mokytojas (VPU)

Vyr. mokytoja

 

8c

Sondra Vekvert

Aukštasis (pedagoginis)

Anglų kalba (VU), mokyklinė edukologija (VPU)

Vyr. mokytoja

 

 

Tatjana Tautkevičienė

Aukštasis (pedagoginis)

Ekonomika (KTU), Anglų filologija (VPU)

Vyr. mokytoja

 

 

Alina Živatkauskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Anglų ir rusų k. (VU)

Mokytoja

 

 

 

Rusų kalbos mokytojai

Olena Čiginskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Rusų kalba ir pasaulinė literatūra (Rovno miesto Valstybinis pedagoginis institutas)

Vyr. mokytoja

 

III –IV ges. 

Vita Javorskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Rusų ir vokiečių k. (VU), pedagogika (VDU)

Vyr. mokytoja

 

 

Natalija Kalčevskaja

 

Slavų kalbotyra(VU)

Rusų kalba ir literatūra (VPI)

Mokytoja metodininkė

 

 

Vokiečių kalbos mokytojai

Kristina Andriukevičienė

Aukštasis (pedagoginis)

Vokiečių kalbos pedagogika (Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla), Vokiečių filologija (VDU)

Mokytoja metodininkė

Pedagogų atestacinės komisijos sekretorė

7b

Prancūzų kalbos mokytojai

Vanda Žiūkienė

Aukštasis (pedagoginis)

Lietuvių kalbos ir literatūros specialybė, prancūzų kalbos specializacija (VPI)

Mokytoja metodininkė

 

 

Istorijos mokytojai

Vilma Arlauskaitė-Bulovienė

Aukštasis (pedagoginis)

Istorija (VDU), edukologija (KTU)

Vyr. mokytoja

 

 

Loreta Šimkienė

Aukštasis (pedagoginis)

Istorija ir pedagogika (VPU)

Mokytoja metodininkė

 

8b

Ramutė Škarnienė

Aukštasis (pedagoginis)

Istorija (VPU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Matematikos mokytojai

Rasa Gailiūnienė

Aukštasis (pedagoginis)

Matematikos mokymas (KTU), informacinių technologijų mokymas (KTU), elektronikos inžinerija (KTU), informatika (VDU)

Mokytoja

 

 

Vaida Marcinauskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Matematika (ŠU), pedagogika (KTU)

Vyr. mokytoja

 

 

Rimvydas Miknevičius

Aukštasis (pedagoginis)

Matematika ir fizika (ŠU), teorinė fizika (VDU)

Mokytojas metodininkas

 

 

Vida Naudžiūnaitė

Aukštasis (pedagoginis)

Matematika (VPU)

Vyr. mokytoja

 

 

Jūratė Pinkuvienė

Aukštasis (pedagoginis)

Matematika (VU)

Mokytoja metodininkė, III vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Vida Staškevičienė

Aukštasis (pedagoginis)

Matematika (VPU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Jolanta Vaičiukynienė

Aukštasis (pedagoginis)

Taikomoji matematika (KTU), matematika (KTU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Dalia Vibrantienė

Aukštasis (pedagoginis)

Matematika (VPU)

Mokytoja metodininkė

 

7a

Regina Tatarūnienė

Aukštasis (pedagoginis)

Matematika (VPI)

Mokytoja metodininkė

 

 

Ekonomikos mokytojai

Daiva Makutėnienė

Aukštasis (pedagoginis)

Darbo ekonomika (LŽŪU)

Mokytoja ekspertė

 

 

Biologijos mokytojai

Loreta Banaitienė

Aukštasis (pedagoginis)

Biologija ir chemija (VPU)

Mokytoja metodininkė

 

8d

Irena Gronskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Edukologija (LŽŪU), edukologija (VPU

Mokytoja metodininkė

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė

7c

Regina Jurkonienė

Aukštasis (pedagoginis)

Chemijos ir biologijos pedagogika (VVPI)

Mokytoja metodininkė

 

 

Aldona Kupstienė

Aukštasis

Biologija (Botanika) (VPI)

Mokytoja metodininkė

 

 

Chemijos mokytojai

Dalė Mikalauskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Chemijos technologija (KTU), pedagogika (VPU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Vaivai Talat-Kelpšienė

Aukštasis (pedagoginis)

Chemija ir taikomieji darbai (VPU)

Mokytoja metodininkė

Gimnazijos tarybos pirmininkė

 

Geografijos mokytojai

Dalia Manerskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Hidrogeografija (VU)

Vyr. mokytoja

 

 

Violeta Urbaitė

Aukštasis (pedagoginis)

Geografija (VU), Edukologija (KTU)

Vyr. mokytoja

 

 

Aistė Vilimė

Aukštasis (pedagoginis)

Geografija (VPU), lietuvių filologija (ŠU)

Vyr. mokytoja

 

8a

Fizikos mokytojai

Laimutė Pupelienė

Aukštasis (pedagoginis)

Fizika ir astronomija (VVPI), Informatikos studijų programa (KTU)

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė,

fizikos vyr. mokytoja

 

 

Informacinių technologijų mokytojai

Laisvydas Kriščiūnas

Aukštasis (pedagoginis)

Matematika ir fizika (ŠU)

Mokytojas metodininkas

 

 

Laima Liutikienė

Aukštasis (pedagoginis)

Ekonomika (VU), informatika (VPU)

Vyr. mokytoja

 

Ig.

Sonata Salelionienė

Aukštasis (pedagoginis)

Matematika, informatika (ŠU)

Vyr. mokytoja

 

 

Technologijų mokytojai

Lineta Česnauskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Namų ūkio technologija (LŽŪU), Maisto produktų technologija (LŽŪU ), profesijos edukologija (LŽŪU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Vilma Frančiakienė

Aukštasis (pedagoginis)

Chemijos ir taikomųjų darbų (ŠU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Kęstutis Dulskis

Aukštasis (pedagoginis)

Mašinų gamybos technologija (KTU), Pedagogika (KTU)

Vyr. mokytojas

 

 

Gintautas Klimašauskas

Aukštasis (pedagoginis)

Radiotechnika (KTU), Pedagogika (KTU)

Vyr. mokytojas

 

 

Jolita Lubienė

Aukštasis (pedagoginis)

Namų ūkio technologijos (LŽŪU), socialinis darbas (VDU)

Vyr. mokytoja, vyr. soc. pedagogė, III vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Jovita Puidokienė

Aukštasis (pedagoginis)

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika (ŠU), švietimo vadyba (KTU)

Mokytoja metodininkė, III vadybinė kategorija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Dorinio ugdymo mokytojai

Dalia Dargevičė

Aukštasis (pedagoginis)

Rusų kalba ir literatūra (VU), etika (VPU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Renata Markevičienė

Aukštasis (pedagoginis)

Pastoracinė teologija (VDU), edukologija (VPU)

Mokytoja metodininkė

Dorinio ugdymo ir socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė

 

Julė Vaketienė

Aukštasis (pedagoginis)

Religijos mokslai (VDU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Skaistė Zuozaitė

Aukštasis (pedagoginis)

Religijos pedagogika,  prancūzų filologija (VDU), Religinis švietimas  (VDU)

Mokytoja

 

 

Muzikos mokytojai

Zita Ambraziūnienė

Aukštasis (pedagoginis)

Muzika (KU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Marijona Stepanienė

Aukštasis (pedagoginis)

Muzikos pedagogika (KU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Giedra Ūbienė

Aukštasis (pedagoginis)

Pradinio mokymo pedagogika ir muzika (ŠU), Profesijos edukologija (LŽŪU)

Mokytoja metodininkė

 

 

Dailės mokytojai

Skirmantė Kaziūnaitė

Aukštasis (pedagoginis)

Braižyba, dailė ir darbai (ŠU)

Mokytoja ekspertė

Menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė

 

Virginija Laužadienė

Aukštasis (pedagoginis)

Dailioji keramika (VDA), mokytoja (VDA)

Mokytoja metodininkė

 

 

Kūno kultūros mokytojai

Karolis Abramavičius

Aukštasis (pedagoginis)

Pedagogika (VDU)

trenerio profesinė kvalifikacija (LKKA)

Mokytojas

Treneris

 

 

Arvydas Birbalas

Aukštasis (pedagoginis)

Fizinis auklėjimas (LKKA), komercinė teisė (VDU)

Mokytojas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

Rimantas Kalėda

Aukštasis (pedagoginis)

Fizinio lavinimo dėstytojas (LVKKI)

Mokytojas metodininkas

 

 

Lina Kaminskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Mokytojo kvalifikacija (VPU), kultūros-švietimo darbuotojas, saviveiklos šokių kolektyvo vadovas (MTA)

Mokytojas metodininkas

 

 

Rolandas Kučiauskas

Aukštasis (pedagoginis)

Fizinis auklėjimas (LKKA)

Mokytojas metodininkas, II vadybinė kategorija

Direktorius

 

Ingrida Lukševičienė

Aukštasis (pedagoginis)

Edukologija (LKKA)

Mokytoja

 

 

Stepas Margevičius

Aukštasis (pedagoginis)

Kūno kultūra ir sportas (LKKA)

Mokytojas metodininkas

 

 

Nijolė Sakalauskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Kūno kultūra ir sportas (LKKA)

Mokytoja metodininkė

 

 

Rasa Vaštakienė

Aukštasis (pedagoginis)

Fizinis auklėjimas (LKKA)

Mokytoja metodininkė

Kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė

 

Paulius Visockas

Aukštasis (pedagoginis)

Kūno kultūra (LKKA), kūno kultūra ir sportas (LKKA)

Mokytojas metodininkas

 

 

Pradinio ugdymo mokytojai

Neringa Augūnienė

Aukštasis (pedagoginis)

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika (ŠU)

Mokytoja metodininkė

 

2a

Daiva Balzarevičiūtė

Aukštasis (pedagoginis)

Vaikystės pedagogika (KU)

Mokytoja metodininkė

Vaiko auginimo atostogose

 

Lineta Barkevičienė

Aukštasis (pedagoginis)

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika (ŠU)

Mokytoja metodininkė

 

1a

Beruta Darbutienė

Aukštasis (pedagoginis)

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika (ŠU)

Mokytoja metodininkė

 

4a

Lolita Dovidaitienė

Aukštasis (pedagoginis)

Pradinio mokymo pedagogika (ŠPU)

Vyr. mokytoja

 

3c

Renata Džiaukštaitė

Aukštasis (pedagoginis)

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika (ŠU)

Mokytoja metodininkė

Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

1b

Odeta Janeckienė

Aukštasis (pedagoginis)

Pradinių klasių mokytojas (ŠU)

Vyr. mokytoja

 

1c

Rasa Kazakevičienė

Aukštasis (pedagoginis)

Pradinio mokymo pedagogika ir muzika (ŠU), muzikos edukologija (ŠU)

Mokytoja metodininkė

 

3b

Ona Kinderienė

Aukštasis neuniversitetinis (pedagoginis)

Pradinių klasių mokytojas (Marijampolės kolegija)

Vyr. mokytoja

 

2c

Vilma Lisauskė

Aukštasis (pedagoginis)

Pradinio ugdymo pedagogika (ŠU), Anglų kalbos ankstyvasis ugdymas (ŠU), Edukologija  (KTU)

Mokytoja

 

2b

Daiva Petkevičienė

Aukštasis (pedagoginis)

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika (ŠU)

Mokytoja metodininkė

 

4b

Vilma Pyrantienė

Aukštasis (pedagoginis)

Pradinio mokymo pedagogika (ŠPI)

Mokytoja metodininkė

 

3a

Otilija Starkuvienė

Aukštasis (pedagoginis)

Pradinio ugdymo pedagogika ir technologijos (ŠU) Anglų k. ankstyvasis ugdymas (ŠU) Švietimo vadyba (KTU)

Mokytoja

Vaiko auginimo atostogose

 

Neformaliojo švietimo mokytojai

Remigijus Beišys

Aukštasis (pedagoginis)

Kūno kultūra (LKKA)

Mokytojas

 

 

Marina Kolesinskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Šokio edukologija (LMTA)

Mokytoja

 

 

Daiva Rukšienė

Aukštasis (pedagoginis)

Lietuvių k. (VU)

Mokytoja

 

 

Kuratoriai

Kamilė Antanaitytė

Aukštasis

Psichologija (bakalauras) (VDU),

mokyklinė psichologija (magistras) (VDU)

 

 

5

Auksė Dabulskienė

Aukštasis (pedagoginis)

Vadyba ir verslas (KTU), edukologija (KTU)

Mokytoja

Kuratorių koordinatorė

III g.

Audronė Gaidienė

Aukštasis (pedagoginis)

Inžinieriaus dėstytojas (LŽŪA)

Mokytoja

 

II g.

Rasa Mežvinskienė

Aukštasis

(pedagoginis)

Ekonomika (VU), edukologija, socialinis pedagogas (LKKA)

 

 

6

Lina Simonaitytė

Aukštasis (pedagoginis)

Socialinė pedagogika (LKKA), socialinė pedagogika (KTU)

Mokytoja, vyr. socialinė pedagogė

 

IV g.