Struktūra ir kontaktai

Laisvos darbo vietos

SKELBIAMAS KONKURSAS

 

Neformalaus ugdymo organizatoriaus darbo vietai užimti

 

Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 191090460, skelbia konkursą neformalaus ugdymo organizatoriaus pareigoms užimti:

 • Mokyklos pavadinimas: Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija;
 • Pareigybės pavadinimas: neformalaus ugdymo organizatorius;
 • Pareigybės paskirtis: planuoti, organizuoti ir kontroliuoti neformaliojo švietimo ir nepamokinių renginių veiklą, kurti ir palaikyti tarp institucinius ryšius ir bendradarbiavimą;
 • Darbo sutarties rūšis: neterminuota darbo sutartis su išbandymo laikotarpiu;
 • Darbo krūvis: 1,0 etatas.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

 •  Išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis, aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, išsilavinimas;
 •  žinoti šiuolaikinės pedagogikos, psichologijos, pozityviosios komunikacijos pagrindus, gebėti šias žinias taikyti darbe;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir mokyklos bendruomenės veiklą, derinti veiklą su kitais asmenimis;
 • gebėti organizuoti ir koordinuoti neformalią veiklą gimnazijoje, analizuoti jos efektyvumą ir kokybę, teikti siūlymus šios veiklos tobulinimui;
 • gebėti dirbti bendradarbiaujant su gimnazijos darbuotojais, gimnazijos partneriais, mokiniais ir jų tėvais;
 • gebėti kurti tarp institucinius ryšius su švietimo ir kitomis institucijomis.

 

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Prieš pokalbį pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV).
CV ir motyvacinį laišką siųsti iki 2018 m. gruodžio 30 d. 17.00 val. el.paštu: gimnazija@ukg.lt.

 

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 • Gyvenimo aprašymą;
 • Motyvacinį laišką.

 

Dokumentų originalai pateikiami konkurso dieną ir patikrinti grąžinami.

 

Kandidatai į pokalbį bus kviečiami el. paštu. Pokalbis su kandidatais vyks 2019 m. sausio 8 d. 12 val.
Gimnazijos adresas: Mokyklos g. 5, Akademija, Kauno rajonas. Telefonas pasiteirauti: (8 37) 39 72 96.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laisvos darbo vietos

Mokyklos administracija
Vardas, Pavardė Pareigos El.paštas Telefonas

Rolandas Kučiauskas

Direktorius direktorius@ukg.lt 8 37 210860 (vietinis 960)
Jūratė Pinkuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui vidurinis@ukg.lt 8 37 210864 (vietinis 964)
Jovita Puidokienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pagrindinis@ukg.lt 8 37 210864 (vietinis 964)
Agnietė Dambrauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pradinis@ukg.lt 8 37 210863 (vietinis 963)
Jolita Lubienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui neformalusis@ukg.lt 8 37 210863 (vietinis 963)