Struktūra ir kontaktai

Laisvos darbo vietos

SKELBIAMAS KONKURSAS

Fizinio ugdymo mokytojo darbo vietai užimti

 

Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, kodas 191090460,

skelbia konkursą fizinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti (0,5 etato, neterminuota darbo sutartis).

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

• aukštasis pedagoginis išsilavinimas (kūno kultūros mokytojo kvalifikacija);

• atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;

• gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu, konstruktyviai spręsti problemas;

• būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, laikytis etikos normų;

• gebėti vykdyti mokytojo pareiginiuose nuostatuose aprašytas nustatytas funkcijas.

 

Privalumai:

• magistro laipsnis;

• krepšinio specializacija;

• mokėjimas bent vienos iš trijų ES darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų). Mokėjimo lygis turi atitikti ne žemesnį kaip B1 kalbos mokėjimo lygį (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

 

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

 

Prieš pokalbį pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Gyvenimo aprašymą (CV).
  2. Motyvacinį laišką.

 

Pakviestas į pokalbį pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

1.  Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo, IKT gebėjimus patvirtinančius dokumentus.

3. Pirmosios medicinos pagalbos kursų pažymėjimo ir higienos įgūdžių mokymo kursų pažymėjimų kopijas.

4. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

 

Pretendentų CV ir motyvaciniai laiškai priimami iki 2019 m. spalio 18 d. 16 val. el. paštu gimnazija@ukg.lt

 

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, apie atrankos laiką ir vietą bus informuojami asmeniškai el. paštu ar telefonu.

 

Laisvos darbo vietos

Mokyklos administracija
Vardas, Pavardė Pareigos El.paštas Telefonas

Rolandas Kučiauskas

Direktorius direktorius@ukg.lt 8 37 210860 (vietinis 960)
Jūratė Pinkuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui vidurinis@ukg.lt 8 37 210864 (vietinis 964)
Jovita Puidokienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pagrindinis@ukg.lt 8 37 210864 (vietinis 964)
Agnietė Dambrauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pradinis@ukg.lt 8 37 210863 (vietinis 963)
Jolita Lubienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui neformalusis@ukg.lt 8 37 210863 (vietinis 963)