Veikla ir dokumentai

Rolando Kučiausko 2018 metų veiklos ataskaita

 

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos direktoriaus Rolando Kučiausko 2018 metų veiklos ATASKAITA

 

Prašome savo komentarus ir pasiūlymus rašyti  ČIA

 

 

 

 

 

 

Kvietimas teikti
Kviečiame teikti naujas neformaliojo vaikų švietimo programas   2019 metų I pusmečiu
 
Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai iki 2018 m. gruodžio  20 d.  gali teikti programas 2019 metų I pusmečiui.
 
NVŠ programa turi būti:
1. parengta (toliau – Aprašas)
2. skenuota įkelta į Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrą (KTPRR). Tuo atveju, kai švietimo teikėjas vykdo programas skirtingose savivaldybėse, kiekviena programa yra registruojama atskirai, t. y. kiekviena NVŠ programa turi turėti unikalų KTPRR kodą. 
 
NVŠ teikėjai turi:
1. atitikti aprašo 11 ir 12 punktuose numatytus reikalavimus;
2. užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR). Registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt, ŠMIR techninio darbo organizavimo tvarkos  aprašas (byla – SMIR_tvarkos_aprasas_20150720.pdf).
 
Jei NVŠ lėšų bus mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, Savivaldybėje pirmumo teisė naudotis NVŠ lėšomis teikiama vaikams, kurie:
gyvena arba/ir ugdosi pagal bendrojo ugdymo programas Savivaldybėje;
gyvena atokiose Savivaldybės vietovėse;
auga nepalankioje socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje aplinkoje;
pasirinko loginio mąstymo, pilietiškumo, verslumo, gamtamokslinio, techninės kūrybos, sportoir sveikos gyvensenos programas.
 
Programas teikti Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui (312 kab., Savanorių 192, Kaunas).    Informacija apie teigiamai įvertintas programas ir  apie galimybę vaikams registruotis į jas bus skelbiama interneto svetainėje www.krs.lt .
Kontaktai pasiteiravimui:
 
Indrė Andriuškienė (tel. 8 37 79 95 60, indre.andriuskiene@krs.lt);
Jolanta Jankauskienė (tel. 8 37 73 16 80, jolanta.jankauskiene@krs.lt);
Nijolė Benikienė (tel. 8-37 79 95 55, 8 687 45388,  nijole.benikiene@krs.lt);
Simona Banionienė (konsultacijos dėl ŠMIR) (tel. 8 672 32 423, simona.banioniene@krs.lt
 
 

SMURTO, PATYČIŲ PREVENCIJA IR INTERVENCIJA

Užpildytą smurto ir patyčių atvejo formą pateikti socialinei pedagogei (204 kab.) arba gimnazijos raštinėje

 

Gimnazijos raštinės dokumentai

Viešieji pirkimai

Puslapyje pateikiama informacija apie visus gimnazijoje vykdomus viešuosius pirkimus.  

 

Dokumentai:

 

Pirkimų planai:

 
 

Ataskaitos: