Veikla ir dokumentai

Rolando Kučiausko 2018 metų veiklos ataskaita

 

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos direktoriaus Rolando Kučiausko 2018 metų veiklos ATASKAITA

 

Prašome savo komentarus ir pasiūlymus rašyti  ČIA

 

 

 

 

 

 

Kvietimas teikti
 
 

SMURTO, PATYČIŲ PREVENCIJA IR INTERVENCIJA

Užpildytą smurto ir patyčių atvejo formą pateikti socialinei pedagogei (204 kab.) arba gimnazijos raštinėje

 

Viešieji pirkimai

Puslapyje pateikiama informacija apie visus gimnazijoje vykdomus viešuosius pirkimus.  

 

Dokumentai:

 

Pirkimų planai:

 
 

Ataskaitos: