Veikla ir dokumentai

Deklaracijos
 
 

Rolando Kučiausko 2019 metų veiklos ataskaita

Bendruomenės svarstymui:

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos direktoriaus Rolando Kučiausko 2019 metų veiklos ATASKAITA  

Prašome savo komentarus ir pasiūlymus rašyti  ČIA

___________________________________________________________________________________________________________

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos direktoriaus Rolando Kučiausko 2018 metų veiklos ATASKAITA

 

 

 

 

 

SMURTO, PATYČIŲ PREVENCIJA IR INTERVENCIJA

Užpildytą smurto ir patyčių atvejo formą pateikti socialinei pedagogei (204 kab.) arba gimnazijos raštinėje